การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Playbotix หรือ Arrow Control (ตอนที่ 1)

 

 

- แนะนำซอฟต์แวร์ ทั่วไปการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รวมถึงอุปกรณ์สมองกลฝังตัว (Embedded Systems) มักจะใช้ภาษาแบบตัวอักษร (Text programming language) ในการพัฒนา เช่น C/C++ Python Java เป็นต้น แต่ด้วยโครงสร้างการเขียนโปรแกรมที่ดูยาก ซับซ้อน และไม่เหมือนภาษาในชีวิตประจำวัน จึงไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กๆ